Verdubbel je kansen in de grensstreek met de Digitale Kaart Opleidingen

7 september 2022

Digitale Kaart Opleidingen brengt informatie over opleidingen in de grensstreek helder tot bij leerlingen en ouders.

Aan beide zijden van de grens tussen Vlaanderen en Nederland heerst er een grote krapte op de arbeidsmarkt voor beroepen met technische- en zorgprofielen. Met het Interreg Vlaanderen-Nederland project Lerende Euregio Scheldemond (LES) willen 15 organisaties werk maken van een groter, grensoverschrijdend arbeidspotentieel voor bedrijven, en een ruimere arbeidsmarkt creëren voor studenten en pas afgestudeerden.

Want grenzen zijn heel aanwezig in de hoofden van de mensen: we kijken zelden over de grens voor een job of een opleiding. Een kaart kan hierbij helpen: niet alleen kan je de opleiding van je dromen zoeken, je kan ook rechtstreeks zoeken naar opleidingen die inzetten op werkplekleren: denk aan stages, deeltijdse opleidingen, bedrijfsbezoeken, enzovoort. Een student kan zo rechtstreeks praktijkervaring opdoen en is na de opleiding onmiddellijk inzetbaar, wat hen de ideale kandidaat maakt voor toekomstige werkgevers. Verder weten we ook dat het niet altijd duidelijk is wat een opleiding inhoudt en wat je later met de opleiding kan doen. Onbekend maakt onbemind, zeker als het gaat om technische richtingen. Promotie van knelpuntopleidingen is daarom zeer belangrijk.

Informatie helder tot bij de leerling en ouder krijgen is dus de boodschap. Nazka Mapps bouwde mee aan de Digitale Kaart Opleidingen. Hierop worden alle opleidingen uit het voortgezet en middelbaar onderwijs of MBO niveau 4 uit de grensstreek getoond. Om de brug naar het arbeidsleven te vergemakkelijken, zet de kaart speciaal in op onderwijstypes, werkplekleren en (knelpunt-) beroepen.

Animation.gif

Animation.gif

Deel dit artikel
Geïnteresseerd in de services van nazka?

Soortgelijke artikels

Geen kaarten beschikbaar