HomeExpertiseMapping expert

We zitten op het snijvlak van geografische data en webtechnologie.

Door hierop te focussen kunnen we ons gerust een unieke expert noemen. Doe er nog een snuifje ingenieurswetenschappen en maatschappelijke relevantie bij. “Nazka Mapps it is”

Interactieve kaartapplicaties
We geloven dat een kaart meer is dan louter de visualisatie van locatie-data. Kaarten zijn een vorm van communicatie, waarmee zowel informatie gedeeld, geanalyseerd als verzameld kan worden. Voor onze kaarten leggen we de nadruk op toegankelijkheid, performantie en gebruiksvriendelijkheid.
Web en cloud technologie in de kern
We werken volledig web-gebaseerd en gebruiken open standaarden (W3C, OGC). We gaan verder dan de traditionele GIS-aanpak. Onze kaarten en tools zijn perfect integreerbaar in andere websites of applicaties. We beheren en installeren onze mapps zelf in de cloud en schalen probleemloos mee met het aantal bezoekers.
Een API-centrische aanpak
We combineren jouw (geo)data met externe (open) datastromen en web-services. We ontsluiten deze verrijkte data via locatie-gebaseerde API's. Onze applicaties zijn steeds api-centrisch, hierdoor wordt je data plots ook herbruikbaar en nuttig voor tal van andere doeleinden.

Locatiegebaseerde informatie voor

© Morrec

Hoe pakken we projecten aan: concreet 10-stappenplan

Hieronder vind je onze algemene werkwijze terug. Uiteraard kan de nadruk op bepaalde fases sterk verschillen afhankelijk van de klant, de doelstellingen en de noden van het project zelf. Een project van A tot Z duurt typisch 2 tot 4 maanden.

Stap 1: PRIJSOFFERTE

Op uw aanvraag of op basis van een bestek maken we een gedetailleerde prijsofferte. Hierin wordt naast de prijs, ook al een mooi overzicht gegeven van de scope, functionele analyse en plan van aanpak.

Stap 2: KICK-OFF MEETING

Wanneer de prijsopgave wordt goedgekeurd, starten we met een kick-off meeting van het project. De scope, uitdagingen, risico's en timing worden hierbij verder bijgesteld in samenspraak met de klant.

Stap 3: ANALYSE

Daarna start de analysefase die een goede zicht tracht te krijgen op het datamodel, de architectuur en de wensen van de gebruikers.

Stap 4: WIREFRAMING

Samen met de analyse fase start het wireframing-proces waarbij de nadruk ligt op de logica en navigatie in de kaart. De wireframing geeft visueel weer hoe de verschillende elementen eruit zullen zien op de kaartapplicatie en wat gebeurt bij interactie met deze elementen, zowel visueel als functioneel.

Stap 5: MOCKUP

Na een iteratieve aftoetsing van de wireframing met de opdrachtgever, kan overgegaan worden tot het creatieve proces van de mockups. Zij geven quasi het finale design van de interface weer zoals die er na de ontwikkeling zal uitzien. Nazka werkt regelmatig zelf een mooi design uit. Het gebeurt ook dat we verder werken op de grafische vormgeving van een externe partner of van de opdrachtgever zelf.

Stap 6: DEVELOPMENT

Voor het development werken we via de scrum methode in periodieke sprints. Met behulp van het Mapframe wordt de backend en front-end geconfigureerd. Daarna start de ontwikkeling op maat (design, functionaliteiten, data-interactie en -visualisatie).

Stap 7: RELEASES & TESTING

Zoals vastgelegd in de timing worden alvorens de finale versie van de applicatie een aantal eerdere releases online uitgerold op een afgeschermde testomgeving. De opdrachtgever wordt zo nauw betrokken in het proces en kan testen en feedback geven.

Stap 8: DEBUGGING

Na elk testfase wordt een oplijsting van de feedback gevolgd door een evaluatie. Daarna wordt een debugging uitgevoerd van de relevante bugs en wijzigingen binnen de scope.

Stap 9: LANCERING

De kaartapplicatie wordt in deze fase gedeployed naar de productieomgeving en online toegankelijk gemaakt voor de finale gebruiker. We raden aan om hier een communicatietraject aan te koppelen om de lancering bekend te maken.

Stap 10: ONDERHOUD & HOSTING

Om de webapplicatie stabiel en performant online te houden voorziet Nazka correctief onderhoud. Hiervoor wordt meestal een Service Level Agreement opgemaakt. Dit bevat eenduidige afspraken over het type ondersteuning bij mogelijke fouten of problemen en de verwachtingen rond het te leveren dienstenniveau. Hosting voorziet de storage en serving van zowel databank, applicatie, engines als media in de cloud. Deze fase begint te lopen vanaf de lancering van de kaartapplicatie online en wordt steeds per jaar vernieuwd.