EXPLORE-VN: de kracht van Sentinel-2 aanwenden om de kwaliteit van het Vietnamese oppervlaktewater vrijwel realtime op te volgen

28 maart 2022

Met behulp van de Sentinels is het nu mogelijk om wereldwijd de waterkwaliteit te monitoren.

Copernicus, het Europese programma voor aardobservatie, lanceerde een familie van satellieten: de Sentinels. Deze satellieten helpen bij het verstrekken van nauwkeurige, frequente en makkelijk toegankelijke informatie om milieubeheer te verbeteren, de effecten van klimaatverandering te begrijpen en te temperen en de civiele veiligheid te waarborgen.


Een interessante use case is het monitoren van de kwaliteit van water. Het gebruik van satellietbeelden is een kostenefficiënt alternatief voor handmatige metingen of het installeren van een netwerk van grondsensoren. Vandaag is dat mogelijk met de Sentinel-2-satellieten, die elke 5 dagen een optische scan maken van de aarde met een resolutie van 10 meter. Deze - onbewerkte - data wordt opgeslagen in de cloud en is vrij beschikbaar.


Het Institute of Geography in Vietnam heeft Nazka Mapps de opdracht gegeven om EXPLORE aan te passen aan de noden Vietnamese gebruiker. EXPLORE is een platform dat deze ruwe data omzet in bruikbare eindproducten zoals kaarten over turbiditeit of chlorofyl-a. Deze producten worden vervolgens aangeboden in een gebruiksvriendelijke cloudomgeving. EXPLORE-VN zal elke 5 dagen nieuwe data verzamelen en verwerken voor het hele grondgebied van Vietnam. Met een minimale inspanning en enige expertise op het gebied van remote sensing zal het mogelijk zijn om de gegevens makkelijk te doorzoeken, tijdreeksen te analyseren en specifieke datasets te downloaden voor verdere analyse.


watermonitor.png


Om dit mogelijk te maken, bundelt Nazka Mapps de krachten met VITO. Het EXPLORE-VN-product is gebouwd op een goed gevalideerde beeldverwerkingsketen ontwikkeld door VITO en beheerd in de cloud door Nazka. Elke 5 dagen worden eindproducten vrijwel realtime bij de gebruiker afgeleverd. De cloud zorgt voor een praktisch onbeperkte opslagcapaciteit en verwerkingskracht. Nazka Mapps zal ook de webinterface, gebaseerd op het eigen Mapframe, aanpassen. Het Mapframe is een technologiestack die helpt bij het ontwikkelen van robuuste en op maat gemaakte kaarttoepassingen.


Naast de interface zelf is ook capacity building een integraal onderdeel van het product. Door middel van uitgebreide trainingen zullen Nazka en VITO proberen de kennisoverdracht - over remote sensing, Sentinel-2, eindproducten, veldcampagnes en architectuur - naar onze Vietnamese partner te maximaliseren


Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat EXPLORE-VN een modulair platform is en in de toekomst kan worden uitgebreid met nieuwe satellieten en nieuwe data. Het is de bedoeling om actief op zoek te gaan naar nieuwe toepassingen, functies en inzichten. Dit project zou het startpunt kunnen zijn van een langdurige en vruchtbare samenwerking met IG in Vietnam.


Nazka Mapps is expert in het integreren van remote sensing data in performante kaartapplicaties met een gebruiksvriendelijke interface. EXPLORE-VN is een mooi voorbeeld van hoe onze kaarten de dagelijkse workflow van de klant kunnen verbeteren en vernieuwen.


Wij zijn er ook van overtuigd dat onze ontwikkelingen moeten bijdragen aan een beter milieu voor huidige en toekomstige generaties wereldwijd. Deze missie leidt tot een mooie samenwerking met VITO, in verschillende projecten.


VITO is het grootste onderzoekscentrum in Vlaanderen op het gebied van milieu, energie en nieuwe materialen en beschikt over een uitgebreide remote sensing afdeling, die onder meer gespecialiseerd is in de Sentinel-2-verwerkingsketen.


EXPLORE-VN werd door IG aangekocht met financiële steun van FINEXPO’s innovatie-instrument voor kmo’s.

Deel dit artikel
Geïnteresseerd in de services van nazka?

Soortgelijke artikels