Het designen van de WIMBY kaart: hoe vind je jouw doelpubliek?

9 oktober 2023

Het WIMBY project beoogt het NIMBY effect tegen te gaan door de positieve en negatieve gevolgen van windprojecten duidelijk voor te stellen. Niet enkel de gevolgen vormen een lange lijst, maar ook de betrokken stakeholders. Om een bruikbare en gebruiksvriendelijke tool te kunnen maken, moeten we eerst afbakenen waar onze focus ligt. We starten met ons doelpubliek te definiëren.

Waarom een doelpubliek definiëren?

Het definiëren van een doelpubliek in het beginstadium van een project heeft meerdere voordelen. Eerst en vooral helpt dit bij het aflijnen van de scope van het project en geeft het richting aan het projectteam. Het maakt discussies over design en functionaliteiten veel simpeler wanneer je kan verwijzen naar je doelgebruikers. Verder kan je op zoek gaan naar vertegenwoordigers van dit doelpubliek die als het ware een gezicht plakken op je gebruikers. Ten slotte kan het ontwikkelwerk geprioriteerd worden in lijn met de noden van je doelpubliek.


Hoe vind je jouw doelpubliek?


Stap 1

Lijst iedereen op die op eender welke manier beïnvloed wordt door het project. Aggregeer deze individuen of kleinere groepen in een volgende stap tot grotere gebruikersgroepen en geef ze een naam.

Het is aangeraden om experten en partners mee te betrekken in dit proces zodat het resultaat goed geïnformeerd is en onderschreven wordt door het team. In het WIMBY project organiseerden we 2 remote co-creatieworkshops met de projectpartners aan de hand van een virtueel whiteboard met post-its.


defaultName516830.png


Stap 2

Beslis daarna welke groepen directe gebruikers zullen zijn van de nieuwe kaart en selecteer op democratische wijze de meest belangrijke. Je kan een bullseye canvas gebruiken om de gebruikersgroepen te verdelen in directe, indirecte en onrechtstreekse gebruikers. Directe gebruikers zullen de interactieve kaart rechtstreeks gebruiken. Indirecte gebruikers zijn mensen met wie zij in contact staan, maar deze zullen de kaart waarschijnlijk niet zelf gebruiken. Onrechtstreekse gebruikers zullen slechts beïnvloed worden door het project. Dit wordt uitgelegd in het boek "Collaborative Product Design " van Austin Govella.


defaultName64706.png


Stap 3

Na het selecteren van de belangrijkste gebruikersgroepen, proberen we ons in te leven in hun situatie door het oplijsten van hun "pains", "gains" en "jobs to be done". De "jobs to be done" zijn dingen die zij willen uitvoeren in hun job of hun alledaagse leven. "Gains" zijn positieve uitkomsten die de gebruikers kunnen ervaren door het gebruikmaken van de WIMBY kaart om deze taken uit te voegen. "Pains" zijn mogelijke blokkades, problemen of risico's die ze tegenkomen. Dit is afgeleid van de "Value Proposition Canvas". Meer informatie vind je hier.

Een voorbeeld van de gebruikersgroep "Educatie":

  • jobs to be done: verschillende aspecten van windprojecten en impacts aan studenten uitleggen
  • gains: de tool vergemakkelijkt het uitleggen van dit complex onderwerp
  • pains: te veel detail kan het moeilijk maken om met de tool te werken


En nu?

Ga nog een stap verder en prioriteer je doelgebruikers. Dit zal helpen om in de toekomst te beslissen wat er moet ontwikkeld worden en wanneer. Voor het WIMBY project gebruikten we een eenvoudige dot voting oefening om hierover te stemmen.


En zo heb je je doelpubliek gevonden!

Deel dit artikel
Geïnteresseerd in de services van nazka?

Soortgelijke artikels