Hoe we zo’n 10 ton CO2 opslagen per jaar

3 mei 2023

In 2022 werd weer een recordhoeveelheid kooldioxide en methaan uitgestoten. Europa toont ambitie met nieuwe klimaatwetten om de koolstofuitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen. Maar wat kunnen we nu zelf al doen?

Een Europees rapport op basis van satellietgegevens van het Copernicus-aardobservatieprogramma berekende in 2022 een recorduitstoot van koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4). 2022 was ook het op een na warmste jaar ooit in Europa, met de warmste zomer ooit en een recordaantal dagen zonneschijn, maar ook een nooit eerder gezien aantal dagen 'extreme hittestress', droogte, beperkte regenval, slinkende ijsvoorraden, natuurbranden, …

 

De nood om nog meer actie wordt alleen maar groter. Adaptatie, ons aanpassen aan het leven in een veranderend klimaat, en mitigatie, het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, zijn de 2 pistes die we moeten blijven bewandelen.

 

Voor adaptatie is monitoren cruciaal. Aardobservatie en Copernicus spelen hierin een cruciale rol. Het geeft experten en wetenschappers de brondata om steeds beter in te schatten wat ons waar te wachten staat. Een mooi voorbeeld hiervan is Climate Scale.


Op vlak van mitigatie gaat Europa voor een voortrekkersrol:

  • Een zeer ruime meerderheid van de lidstaten keurde onlangs de meest ambitieuze Europese klimaatwetten ooit goed. “Fit for 55” moet ervoor zorgen dat de Europese koolstofuitstoot tegen 2030 met 55 procent vermindert. Het streefdoel is wettelijk bindend, want ingeschreven in de klimaatwet die Europa verplicht tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.
  • Het Europees Parlement zal in de toekomst bedrijven verbieden producten op de EU-markt te brengen die verband houden met ontbossing of aantasting van bossen, of die illegaal zijn geproduceerd (EU Deforestation Regulation, kortweg EUDR).

 

Hopelijk gaan Vlaanderen en België hier ook vol achter staan. Wij zijn immers wereldtop als het gaat over de technologie die nodig zal zijn om deze zaken ook te gaan monitoren.

 

En wat kunnen we zelf doen op het niveau van het individu of bedrijf?


Bij Nazka maken we enkele heel bewuste keuzes. Zo is ons kantoor zeer bereikbaar, vlakbij het centrum van Leuven en het station. We geloven niet in bedrijfswagens maar wel in duurzaam woon-werkverkeer en motiveren het gebruik van fiets of openbaar vervoer, ook bij dienstverplaatsingen. Zelfs de schoonmaakhulp komt met al het poetsgerief op een bakfiets. Onze energie op kantoor wordt geleverd met uitsluitend groene stroom.


Als IT-bedrijf actief in de cloud staan we ook stil bij wat voor impact we hebben via onze (m)apps die draaien in de cloud. Met de hulp van tools als Climatiq.io berekenden we dat onze applicaties een uitstoot veroorzaken van ongeveer 500 - 1000 CO2 kg/jaar.

 

In 2021 beslisten we daarom om zelf ook actief onze uitstoot te compenseren. We kozen ervoor om elke maand bomen te planten. Bomen slagen zo’n 10 – 40 kg CO2 per jaar op. Uit recente studies blijkt ook dat tropische bossen die zich herstellen van ontbossing en bos-degradatie nu al een kwart van de huidige koolstofemissies met succes bestrijden. Dat toont aan dat we, naast het behoud van oerbossen, ook volop moeten inzetten op het herstel van bossen.


Via een maandelijkse abonnement bij GoForest plant Nazka nu 384 bomen per jaar

 

We vonden hiervoor met GoForest de ideale partner. GoForest ontwikkelt projecten rond herbebossing, boslandbouw en mangroven. Zo voorzien ze onze planeet van nieuwe bomen, en worden de juiste bomen in de juiste regio’s geplant en onderhouden. Ze zorgen er ook voor dat het aanplanten en onderhouden van bomen de lokale gemeenschappen helpen om te voorzien in hun levensonderhoud en extra banen creëren.


Schermafbeelding-2023-05-03-114618.png

 

Via een maandelijkse abonnement bij GoForest plant Nazka nu 384 bomen per jaar, goed voor zo'n 10.000 kg CO2 opslag per jaar. We doen dit, onze naam waardig, in Peru, met als doel de bossen van het Amazonegebied te herstellen door de sociale bosbouw te ondersteunen. Daarbij worden niet alleen bossen hersteld, maar wordt ook gewerkt aan de verbetering van de levenskwaliteit van de plaatselijke gemeenschappen.Deel dit artikel
Geïnteresseerd in de services van nazka?

Soortgelijke artikels