Onder de Radar, Zoek mee naar sporen uit WO II Bekijk het project

Gepost op - Ides Bauwens
Nazka ontwikkelde in opdracht van de provincie Limburg een nieuw interactieve kaart “Onder de Radar”. Aan de hand van een unieke collectie WO-II luchtfoto’s nodigt de kaart je uit om mee op zoek te gaan naar overblijfselen van WO-II zoals kampen, executieoorden, bombardementen, begraafplaatsen, …

In 2019 ontdekte Wouter Gheyle, archeoloog van de Universiteit Gent, samen met zijn team in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) een unieke reeks luchtfoto’s van de provincie Limburg. Het ging om maar liefst 810 WO II-luchtfoto’s genomen door de Duitsers en de Amerikanen tussen 1944 en 1945. Een deel van de foto’s diende strategische militaire doelen. De andere moesten het Europa van vlak na de oorlog beter in kaart brengen. Het provinciebestuur gaf de opdracht de foto’s te digitaliseren en te georefereren. Deze foto’s geven een uniek beeld van het Limburg van toen, tijdens en vlak na WO II. Ze tonen duidelijk de grote veranderingen die het historisch landschap op veel plaatsen heeft meegemaakt, tot de dag van vandaag.

Nazka mapps ging aan de slag met de gegeorefeerde luchtfoto’s en bouwde hierrond een participatieve kaart. Hierop kunnen bezoekers zelf aan de slag met het historisch materiaal, op zoek naar sporen van WO-II. Ontdekkingen worden opgeslagen als “relicten”, waaraan dan verhalen en historisch beeldmateriaal gekoppeld kan worden.

Naast de interactieve kaart zorgde nazka ook voor een op maat gemaakt beheersysteem waarop medewerkers van de provincie de nieuwe relicten beheren. Gebruikers dienen immers niet te registreren om hun relicten aan de kaart toe te voegen, maar worden gevraagd om even geduld te hebben na het aanduiden van een nieuwe relict. Zodra de beheerder de bijdrage goedgekeurd heeft wordt het relict gepubliceerd voor iedereen. Een slim emailing-systeem zorgt ervoor dat bezoeker en beheerder steeds op de hoogte zijn van de status van zijn of haar relict. 

Ga naar www.onderderadar.be voor meer informatie over dit fascinerend project!

Op zoek naar een goede manier om je geografische data te ontsluiten?

Ontdek gelijkaardige projecten