Visualisatie van epidemiologische data in crisisgebieden Ga naar de projectpagina

Gepost op - Ann Crabbé
Het B-LiFE mobiele labo wordt internationaal uitgestuurd naar crisisgebieden om te helpen epidemieën onder controle te krijgen. nazka werkt nauw samen met B-LiFE om de crisis zo snel en duidelijk mogelijk in kaart te brengen - letterlijk dan.

Met de steun van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA brengt B-LiFE (Biological Light Fieldable laboratory for Emergencies) diagnostische capaciteit zo dicht mogelijk bij crisisgebieden. Het doet dit met een hoogtechnologisch en mobiel biologisch labo. Zonder de veiligheid van medewerkers of bevolking in gevaar te brengen wordt er toch een belangrijke methode voor snelle respons in noodsituaties aangeboden. B-LiFE is een geïntegreerde service en bevat satelliet communicatie, geo-lokalisatie van monsters en apparatuur en aardobservatiedata voor het selecteren en monitoren van de missiesite. Alle data wordt quasi onmiddellijk verzameld in een backend structuur en vervolgens worden analytische tools gebruikt om de biologische bedreiging in de omgeving van het labo snel te beoordelen.

Sinds 2015 werkt nazka mapps mee aan het B-LiFE project met de ontwikkeling van de kaartcomponenten. Zo kan de situatie op het terrein snel in kaart gebracht worden. In 2020 werd de kaart grondig herzien. De kaart steunt nu op de meest recente nazka Mapframe technologie en volgt de laatste standaarden in kaarttechnologie. De kaart integreert ruimtelijke data zoals monsters, luchthavens, en ziekenhuizen met typische kaarttoepassingen zoals routering en afstandsmetingen.

Verder werd er een console toegevoegd met statistieken over de heersende epidemie, zodat stakeholders de situatie op de voet kunnen volgen. Deze module bevat naast de klassieke trendlijn van aantal besmettingen doorheen de tijd ook een onderverdeling naar leeftijd, gender en regio. Verder kunnen - naargelang beschikbaar ook andere gegevens getoond worden, zoals het aantal genezingen of sterfgevallen. Deze grafieken werken ook op een interactieve manier samen:

B-LiFE is gecertificeerd door het EU Civil Protection Mechanism als een geïntegreerde module in het European Medical Corps. Dit betekent dat het labo meteen gemobiliseerd kan worden voor elk type van noodgeval met gezondheidsrisico's. Dit was reeds het geval tijdens de Ebola-crisis in April 2015, toen het met succes uitgezonden werd naar een Ebola Treatment Center in N’Zerekore, Guinea. Ook in 2020 werd het labo uitgezonden naar Piemonte in Italië, om de lokale zorgmedewerkers, vrijwilligers in civiele bescherming en medewerkers van de hulpdiensten te ondersteunen in hun strijd tegen COVID-19.

Disclaimer: de data in de afbeeldingen zijn fictief en niet gebaseerd op echte metingen of personen.

Op zoek naar geïntegreerde aanpak om uw data locatie-gebaseerd toegankelijk te maken?

Ontdek gelijkaardige projecten